Zapytanie ofertowe - olej opałowy 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu ogłasza zapytanie ofertowe na systematyczną dostawę lekkiego oleju opałowego w roku 2024-2025 do pieca typu Paromat ER-ND ED-040 

w ilości około  24 000 litrów. 

Miejsce realizacji zamówienia : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Nr 3 w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Kapitulna 4.

Termin realizacji zamówienia : od 01.04.2024 r. do 31.03.2025r.  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się  na stronie internetowej Ośrodka https://sosw3.przemysl.edu.pl/7/strona-glowna.html

W zamówieniu mogą  wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie przepisów określonych w Prawie o zamówieniach publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2019 poz. 219 – tekst jednolity, Dziennik ustaw z 2023r. pozycja 1605, 1720. z późniejszymi zmianami.) oraz spełniający warunki określone 

w specyfikacji co do istotnych  punktów zamówienia.

Miejsce  i termin składania ofert: 

- siedzibie zamawiającego (sekretariat Ośrodka),

- w terminie do 28.03.2024r. do godziny 1000.

Miejsce  i termin otwarcia  ofert:

- w siedzibie zamawiającego ( sekretariat),

- dnia 28.03.2024r. o godzinie 1010.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami :

a) Kamil Pelc

b) tel. (16)  678 30 94,

c) godziny w których udziela się informacji : 800 do 1500

 

SPECYFIKACJA do pobrania:

PDFSPECYFIKACJA 2024.pdf (148,88KB)

 

SKAN ZAPYTANIA I SPECYFIKACJI:

PDFSKAN ZAPYTANIE OFERTOWE ORAZ SPECYFIKACJA Z PODPISAMI.pdf (1,71MB)

 

Opublikował(a): Jakub Kwolek Data publikacji: 06-03-2024 15:20

Na skróty